Market profile

Market profile je nástroj, prostřednictvím kterého je možná profilace trhu. Díky tomu patří mezi nejúčinnější analýzy ve vybraných finančních instrumentech.
grafy společnosti
Jako hlavního zakladatel je považován J. Peter Steidlmayer, jehož prvotním záměrem nebylo nalézt žádný nový obchodní styl nebo strategii, nýbrž nový pohled na trh. Je možné Market profile považovat za další typ grafu, společně vedle svíčkového, sloupcového nebo čárového).  Zobrazuje místo, kde se trh pohyboval a jak dlouho se zdržel. Přesněji řečeno nám znázorňuje dobu strávenou trhem v určitě cenové hladině. Můžeme také říci, že graf vizualizuje podstatu finančních trhů a burzy samotné. Na trhu jsou proti sobě dvě strany, a to prodávající a nakupující a právě místo, kde se střetávají, tak tam pravděpodobně dochází k největšímu objemu objednávek a je zobrazen prostřednictvím profilace.
Existují dva typy MP, prvním z nich je Time Price Opportunity – sledování času a ceny. Druhým typem je Volume Profile, který sleduje objem zobchodovaných kontraktů. Pozor však u forex obchodování, protože tam je trh decentralizovaný, a není možné tak mít přehled o všech uskutečněných transakcích.
šipka nad grafem
Zpočátku byla myšlenka Market profile jasná a jednoduchá. Od začátku každé obchodní seance se zapisuje každé písmeno abecedy po dobu 30 minut, podle toho kam se trh podívá, tak tam se otiskne písmeno. Po uplynutí 30-ti minut se v dalším sloupci začnou zapisovat další písmena abecedy. Po seřazení všech písmen vedle sebe dostaneme profilaci trhu.
Existuje opravdu několik Market profilů, my si však řekneme, jaké základní části sem patří, jsou tedy: Profil, Value Area, VAH, VAL, POC, HVN, LVN.
Rozhodně není tato problematika jednoduchá a tak pro její znalost využijte všechny dostupné materiály, případně se poraďte s nějakým odborníkem v této oblasti. Není to zcela jednoduchá problematika a proniknout do ni chce trochu času.